Antara Ilmu dan Harta

  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab Ilmu adalah merupakan pusaka para Nabi sedangkan Harta adalah warisan Qorun , Fir’aun dan lainnya.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab Ilmu dapat menjaga kamu sedangkan Harta kamulah yang menjaganya.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab orang yang kaya Ilmu banyak sahabatnya , sedangkan orang yang kaya Harta banyak musuhnya.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab Ilmu kalau diberikan malah bertambah sedangkan Harta kalau dibelanjakan akan berkurang.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab orang yang banyak Ilmu disebut agung sedangkan orang yang banyak Harta dpanggil dengan sebutan bakhil.Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab Ilmu tidak perlu penjagaan dari pencuri sedangkan Harta harus dijaga dari pencuri.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab orang yang ber-Ilmu memberikan syafa’at pada hari kiamat sedangkan orang yang banyak Harta pasti akan dihisab.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab Ilmu tidak akan rusak dan habis sedangkan lamanya pengangguran dalam melewatkan waktu, Harta dapat rusak dan habis.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab Ilmu dapat menerangi hati sedangkan Harta dapat menjadikan padatnya perasaan.
  • Ilmu lebih utama dari pada Harta sebab orang yang ber-Ilmu dapat merealisir ibadah sedangkan orang yang memiliki Harta , maka dengan harta ia sering mengaku sifat ke-Tuhanan.Komentar anda begitu berarti buat saya. Mohon tinggalkan satu atau dua kata yang bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua.